کارگاه

کارگاه تخصصی ذخیره‌سازهای خانگی هوشمند

کارگاه تخصصی ذخیره سازهای خانگی هوشمند مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ همزمان با کنفرانس بین‌المللی برق توسط مرکز شبکه هوشمند در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. با توجه به چالش‌های […]

جزئیات