شرکت مکو

انعقاد قرارداد همکاری مشترک میان پژوهشگاه نیرو و شرکت مکو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، قرارداد همکاری مشترک “اكتساب فن‌آوری، طراحی سیستم کنترل، حفاظت و سوپروایزری توربین بادی و پیاده سازی بر روی توربین ۲/۵ […]

جزئیات