مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند

آدرس

تهران، شهرک غرب، انتهای دادمان
پژوهشگاه نيرو، ساختمان فناوری، طبقه چهارم، مرکز توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند آب، برق و انرژی

تلفن

88364599

ایمیل

info@iransmartcup.ir

تماسبا ما