کارگاه تخصصی ذخیره‌سازهای خانگی هوشمند

کارگاه تخصصی ذخیره سازهای خانگی هوشمند مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ همزمان با کنفرانس بین‌المللی برق توسط مرکز شبکه هوشمند در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

با توجه به چالش‌های پیش روی شبکه برق در مواجهه با افزایش پیک بار در سال‌های آینده، ارائه راهکارهای عملیاتی کم‌هزینه و متناسب می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیک سایی شبکه و رفع مشکل قطعی برق شبکه ایفاء نماید.

در همین راستا مرکز شبکه هوشمند پژوهشگاه نیرو با برگزاری “مسابقه طراحی منبع تغذیه اضطراری خانگی هوشمند”باهدف مدیریت بهینه بارهای مسکونی مبتنی بر منابع تغذیه اضطراری و هوشمند سازی، سعی در شناسایی ایده‌های برتر و حمایت جهت به‌کارگیری آن جهت حل مسئله پیش رو دارد. همچنین همزمان با “کنفرانس بین‌المللی برق”امسال ، کارگاه تخصصی توسط اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه نیرو جهت شفاف‌سازی اهمیت موضوع و مشخص نمودن ابعاد مسابقه برگزار گردید.

در این کارگاه تخصصی که با استقبال بالای صاحبان ایده و شرکت‌کنندگان برگزار گردید، ابتدا به تشریح و اهمیت موضوع مدیریت بهینه بارهای مسکونی و مشکلات حاصل از عدم مدیریت بهینه مصرف پرداخته شد. همچنین روش‌های مختلف جهت رفع مشکل قطعی برق و بهبود مدیریت این موضوع موردبحث قرار گرفت. سپس ابعاد برگزاری مسابقه، حمایت‌های پژوهشگاه از صاحبان ایده و مراحل و نحوه شرکت در مسابقه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت.

فایل ارائه کارگاه

smart home ups-workshop1