توافق نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت پارس ساختار به امضا رسید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این توافق‌نامه میان پژوهشگاه نیرو به نمایندگی سید محسن مرجانمهر معاون فناوری پژوهشگاه و جلیل نواده اباذر صحرایی مدیرعامل شرکت پارس ساختار منعقد شد.

بر اساس مفاد توافق نامه، شرکت پارس ساختار با همکاری پژوهشگاه نیرو آزمایشگاهی مرجع برای اجرای آزمون های دکل‌های بتنی طبق استاندارد، در استان آذربایجان شرقی راه اندازی می کند.

مدت زمان این توافق نامه همکاری مشترک، ۱۳ سال است که ۳ سال آن برای طراحی، ساخت و راه‌اندازی آزمایشگاه دکل‌های بتنی انتقال نیرو و ۱۰ سال برای بهره برداری در نظر گرفته شده است